Sier ikke hvor du blir målt

- Vi oppgir ikke avstanden, men den varierer fra fotoboks til fotoboks. Noen steder måler vi farten til bilførerne 30 meter fra fotoboksen, andre steder 100 meter fra fotoboksen, sier avdelingsleder i sivilavdelingen i Follo politidistrikt, Elisabeth Lund.

Å bråbremse rett før boksen har derfor ingenting for seg, forklarer hun.

Svakere blitz

Lund har enda en overraskelse på lager, til dem som bruker Oslofjordtunnelen - den som knytter sammen E6 i Akershus med E18 i Buskerud. Bilistene vil ikke alltid oppdage at de blir fotografert, ved at en kraftig blitz går av.

- Fotoboksene i tunnelen er elektroniske, og skiller seg litt ut fra de øvrige fotoboksene vi har i Follo politidistrikt. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker er blitzene ikke så kraftige som blitzene i fotobokser ute i dagslys, forteller Lund.

I stedet kan bilistene se et lite rødt lys. - Vi bruker ikke laserblitz i Oslofjordtunnelen, sier Lund til amta.no.

I fjor ble 13.690 bilister «knipset» i tunnelen. Det ble beslaglagt 114 førerkort.