Glemt passordet?
Politidistriktene
Skrevet av Konstabel Kricket   
Saturday 02. August 2008

Politi- og lensmannsetaten er delt inn i 27 politidistrikter. Hvert av dem er igjen er delt inn politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter.
Hvert politidistrikt ledes av en politimester som har ansvaret for all polititjeneste, for budsjettet og resultatene. Antall oppklarte saker, oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og forebyggende arbeid er eksempler på områder hvor resultatene måles.

Politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter er underliggende enheter som ledes av politistasjonssjefer og lensmenn. Hvert politidistrikt har egen administrasjon og felles operasjonssentral. Operasjonssentralen tar imot alle oppdragsmeldinger om ulykker, nødsituasjoner, andre farlige situasjoner og når det ellers er behov for øyeblikkelig hjelp. Her har de oversikt over det meste som skjer i distriktet og kan raskt dirigere politipatruljer og andre som er på vakt dit hvor de trengs.

Politidistriktene

01 = Oslo politidistrikt
02 = Østfold politidistrikt
03 = Follo politidistrikt
04 = Romerike politidistrikt
05 = Hedmark politidistrikt
06 = Gudbrandsdal politidistrikt
07 = Vestoppland politidistrikt
08 = Nordre Buskerud politidistrikt
09 = Søndre Buskerud politidistrikt
10 = Asker og Bærum politidistrikt
11 = Vestfold politidistrikt
12 = Telemark politidistrikt - Kanal 25 / Kanal 26
13 = Agder politidistrikt - Kanal 12 / Kanal 15
14 = Rogaland politidistrikt - Kanal 11 / Kanal 15
15 = Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
16 = Hordaland politidistrikt
17 = Sogn og Fjordane politidistrikt
18 = Sunnmøre politidistrikt
19 = Nordmøre og Romsdal politidistrikt
20 = Sør-Trøndelag politidistrikt
21 = Nord-Trøndelag politidistrikt
22 = Helgeland politidistrikt
23 = Salten politidistrikt
24 = Midtre Hålogaland politidistrikt
25 = Troms politidistrikt
26 = Vestfinnmark politidistrikt
27 = Østfinnmark politidistrikt
Del denne artikkelen på:
Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Yahoo!
Sist oppdatert ( Saturday 02. August 2008 )