Glemt passordet?
Lover / koder
Skrevet av Konstabel Kricket   
Saturday 02. August 2008

Straffeloven:
§ 127. Vold mot offentlig tjenestemann
§ 147. Innbrudd.
§ 162. Narkotikaforbrytelse
§ 163. Falsk forklaring
§ 168. Falsk anmeldelse
§ 192. Utuktig omgang
§ 193. Utuktig omgang med bevisstløs
§ 195. Utuktig omgang, barn u. 14 år
§ 196. Utuktig omgang, barn u. 16 år
§ 207. Incest
§ 208. Incest med brødre/søstre.
§ 209. Incest eller utuktig omgang av barn under 18 år.
§ 227. Trusler
§ 228. Legemsfornærmelse
§ 229. Legemsbeskadigelse
§ 233. Drap
§ 255. Underslag
§ 256. Grovt underslag
§ 257. Tyveri
§ 258. Grovt tyveri
§ 260. Bilbrukstyveri
§ 266. Utpressing
§ 267. Ran
§ 268. 2. ledd: Grovt ran
§ 270. Bedrageri
§ 271. Grovt bedrageri
§ 291. Skadeverk
§ 292. Grovt skadeverk.
§ 326. Hindre/forulempe offentlig tjenestemann
§ 317. Heleri (3. ledd: Grovt heleri)
§ 376. Blotting.
§ 378. Uanstendig oppførsel.
§ 384. Slagsmål.

Vegtrafikkloven:
§ 31. Hjemmelen for straff.
§ 3. Uaktsom kjøring.
§ 5. Overtredelse av skiltregler m.v.
§ 6-1. Fartsoverskridelse.
§ 9-8. Brukstyveri Bil.
§ 12-1. Fører som er innblandet i trafikkuhell forlater ulykkesstedet ulovlig.
§ 17-1. Ulovlig kjøretøy.
§ 18-1. Transport av farlig gods.
§ 22-1. Kjøring i påvirket tilstand
§ 22-2. Mistanke om overtredelse av andre bestemmelser som kan gi uaktsom virkning.
§ 22-3. Fører med eller uten egen skyld er innblandet i trafikkuhell.
§ 22-4. Stanset av politiet eller i trafikkontroll.
§ 23. Dårlig stand av kjøretøy.
§ 31. Straff i form av bøter eller inndraging av førerkortet.

Annet:
§ 31. Legemiddler.
§ 162. Brudd på narkotika loven (162 annet ledd = grove nark forbrytelser).
§ 4-1. Brudd på trafikkregler.
§ 6-0. Falsk Alarm.
§ 07-4. Besittelse av mer en 20g narkotika.
Del denne artikkelen på:
Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Yahoo!
Sist oppdatert ( Saturday 02. August 2008 )