Glemt passordet?
Forsiden arrow Politiradio arrow Kodenavn / Kallesignaler
Dekkmerker i Oslo (Politidistrikt 01)
Skrevet av Konstabel Kricket   

Disse kodenavnene/kallesignalene (dekkmerker) sier bare fra hvilken avdeling en patrulje kommer fra.

Tallet etter koden sier hvilken patrulje det er snakk om fra avdelingen.

 • 01 = OPERASJONSSENTRALEN I OSLO
 • ALFA = Tidligere Post & bud kontoret ved Oslo pd.Også brukt av Sambandsingeniørene / sporing av ulovlige samband / repeater testing.. tips på dette? 
 • BRAVO = MAJORSTUA KRETS (Majorstua Politistasjon)
 • CHARLIE = SO GRUPPA. (SPESIELLE OPERASJONER), seksjonen ble opprettet nylig ved å slå sammen Etterretningsseksjonen og Narkotikaseksjonen. Superspanere.
 • DELTA = BEREDSKAPSTROPPEN (antiterrorpolitiet)
 • ECHO = Tidligere Sambansingeniørene. også brukt av SO gruppa / etteretningsseksjonen. tips på dette?
 •  FOXTROT = GRØNLAND KRETS (Grønland Politistasjon) (F-19 = Politiposten på OsloS)
 • GOLF = Dette er "tropper" opprettet i forbindelse med statsbesøk, større demoer ol. Er satt i sammen av folk fra forskjellige stasjoner
 • HOTEL = HAVNEPOLITIET (Om vinteren kjører de ofte "H-3*" eller "H-0*" som er bil. "H-4*" er uniformert båt. "H-7*" er sivil båt)
 • INDIA = UTLENDINGSSEKSJONEN
 • JULIET = Reservedekkmerke
 • KILO = Avdelinger ved Kriminalavdelingen i Oslo, untatt de som er beskrevet under Charlie. Brukes ikke av Kripos
 • LIMA = Spesialutdannede førstehjelpere inne politiet. Benyttes under demoer ol.
 • MIKE = MANGLERUD KRETS (Manglerud Politistasjon)
 • NOVEMBER = STOVNER KRETS (Stovner Politistasjon)
 • OSCAR = OVERVÅKNINGSPOLITIET
 • PAPA = FUNGERENDE POLITIMESTER (P-01 = Politimesteren)
 • QUEBEC = Reservedekkmerke
 • ROMEO = RYTTERKORPSET ("R-1*" er ridende/fotpatruljer. "R-0*" kan være både bil og hest. "R-2*" til "R-9*" er bil)
 • SIERRA = SENTRUM KRETS (Sentrum Politistasjon)
 • TANGO = TRAFIKKORPSET ("T-6*" og "T-7*" er motorsykkel. "T-38" er spesielt utstyrt for ledelse ved trafikkulykker o.l.
 • UNIFORM = INNSATSLEDER / OPERATIV UTELEDER (Kommandobil. "U-05", "U-06" etc etc..)
 • VICTOR = HUNDEPATRULJEN ("V-30" til "V-33" er sporhund. "V-34" til "V-37" er kombipatruljer med nark/spor, eventuelt bombehund eller andre spesialtrimma bikkjer. "V-38" er narkhund)
 • WHISKEY = PST / Den Kongelige Politieskorte
 • X-RAY = GJENG PROSJEKTET (Underlagt avsnittet for Organisert Kriminalitet og er ute for å gjøre livet til gjengmedlemmer lettere)
 • YANKEE = BARNEVERNSVAKTA
 • ZULU = Arrest / Fangetransport
 • ÆRLIG = Reservedekkmerke
 • ØSTEN (Økern) = Reservedekkmerke (Tidligere Stovner krets)
 • ÅSE = Reservedekkmerke

  Første tall i dekkmerket sier hvilken type enhet det er:
 • 0 = ledende enhet (eks "Sierra-05" er lederbilen til sentrum politistasjon)
 • 1 = Fot/sykkel patrulje (R = Ridende)
 • 2 = Marje (kassevogn)
 • 3 = Uniformert personbil
 • 4 = Sivilbil
 • 5 = Reservedekkmerke
 • 6 = Reservedekkmerke (oftest majer)
 • 7 = Reservedekkmerke
 • 8 = Reservedekkmerke
 • 9 = Reservedekkmerke
 • 01ALFA = reservekallesignal for operasjonssentralen. i bruk ved større statsbesøk o.l.
 • 4-5 = UP (Utrykkningspolitiet)
 • 4-8 = PHS (Politihøyskolen)

Når en eller flere på bilen går ut av bilen får de en bokstav etter dekkmerket sitt.
f.ex "November30Alfa" eller "Foxtrot76Ekko" (Ekko = femte bokstav i alfabetet. ergo han er femte mann på bilen)

Det hender også at enheter fra andre distrikter kommer inn i oslo. De bruker da nummeret til politidistriktet foran sitt vanlige dekkmerke. Hvis f.ex "Bravo40" fra Asker og Bærum skal snakke på noen av kanalene til Oslo, vil de hete "10Bravo40" (en null bravo fire null). "01 - dette er 10Bravo40 - over."

Ofte er det såkalte "prosjektbiler" eller reservebiler ute. Enten Politifolk på privat betalt overtid, eller i vanlige patruljer i forbindelse med spesial/prosjekt tjeneste(r). Disse har ofte 3 tall i dekkmerket sitt. f.ex November630, eller Bravo611.

Oslo politidistrikt har også et helikopter med dekkmerke Heli-30. Helikopteret er tilgjengelig for samtlige politidistrikt hvis det trengs, men heter fortsatt Heli-30 uansett hvor det er. Det hender også at politiet bruker innleide helikoptere, og da har disse ofte dekkmerke som en sivil enhet. dvs Heli-4*.

Sist oppdatert ( Saturday 02. August 2008 )
 
Ofte brukte forkortelser / koder
Skrevet av Konstabel Kricket   

Dekkmerke = kallesignal.
Bruksnummer = Nummer på bilen (står på siden foran dørene på uniformerte biler).
AMK = ambulanse
FREG = Folkeregisteret
AUTOSYS = Motorvognregisteret (førerkort og registrering på kjøretøy)
11 siffer / 13 siffer = Personnummer.
FF = forenklet forelegg
INK-SYS = Fotoregister og arrestjournal
BOT = det sentrale bøteregister
LØSREG = Løsøreregisteret
SANSAK = Sanerte Straffesaker
BB = Bærbart Samband/Radiosett
DIV-LEDER = Divisjons Leder
ELYS = Det sentrale etterlysningsregisteret
FREMKOM = Fremmedkontrollinstansenes Felles Dataregister
OPS = Ordnet På Stedet
PO = Politioperativt System (Datalogg / Vaktjournal)
SSP = Det Sentrale Straffe Og Politiopplysningsregisteret
STRASAK = Straffesaksregisteret (Rulleblad)
OL = Operasjonsleder (fungerende politisjef)
UFB = Uten Fast Bopel / Bolig (Hjemløs)
UAS = Ute Av Stand (Ofte brukt ved fyll o.l.)
22-1 = Mistanke Promillekjøring (se div.lover.)
127 = Vold mot offentlig tjenestemann (se div.lover.)
17 = Løsgjengerloven §17

Sist oppdatert ( Sunday 05. October 2008 )
 
Lover / koder
Skrevet av Konstabel Kricket   

Straffeloven:
§ 127. Vold mot offentlig tjenestemann
§ 147. Innbrudd.
§ 162. Narkotikaforbrytelse
§ 163. Falsk forklaring
§ 168. Falsk anmeldelse
§ 192. Utuktig omgang
§ 193. Utuktig omgang med bevisstløs
§ 195. Utuktig omgang, barn u. 14 år
§ 196. Utuktig omgang, barn u. 16 år
§ 207. Incest
§ 208. Incest med brødre/søstre.
§ 209. Incest eller utuktig omgang av barn under 18 år.
§ 227. Trusler
§ 228. Legemsfornærmelse
§ 229. Legemsbeskadigelse
§ 233. Drap
§ 255. Underslag
§ 256. Grovt underslag
§ 257. Tyveri
§ 258. Grovt tyveri
§ 260. Bilbrukstyveri
§ 266. Utpressing
§ 267. Ran
§ 268. 2. ledd: Grovt ran
§ 270. Bedrageri
§ 271. Grovt bedrageri
§ 291. Skadeverk
§ 292. Grovt skadeverk.
§ 326. Hindre/forulempe offentlig tjenestemann
§ 317. Heleri (3. ledd: Grovt heleri)
§ 376. Blotting.
§ 378. Uanstendig oppførsel.
§ 384. Slagsmål.

Vegtrafikkloven:
§ 31. Hjemmelen for straff.
§ 3. Uaktsom kjøring.
§ 5. Overtredelse av skiltregler m.v.
§ 6-1. Fartsoverskridelse.
§ 9-8. Brukstyveri Bil.
§ 12-1. Fører som er innblandet i trafikkuhell forlater ulykkesstedet ulovlig.
§ 17-1. Ulovlig kjøretøy.
§ 18-1. Transport av farlig gods.
§ 22-1. Kjøring i påvirket tilstand
§ 22-2. Mistanke om overtredelse av andre bestemmelser som kan gi uaktsom virkning.
§ 22-3. Fører med eller uten egen skyld er innblandet i trafikkuhell.
§ 22-4. Stanset av politiet eller i trafikkontroll.
§ 23. Dårlig stand av kjøretøy.
§ 31. Straff i form av bøter eller inndraging av førerkortet.

Annet:
§ 31. Legemiddler.
§ 162. Brudd på narkotika loven (162 annet ledd = grove nark forbrytelser).
§ 4-1. Brudd på trafikkregler.
§ 6-0. Falsk Alarm.
§ 07-4. Besittelse av mer en 20g narkotika.

Sist oppdatert ( Saturday 02. August 2008 )