Glemt passordet?
Forsiden arrow Økonomi arrow Nyheter arrow Siste år med nullskatt for pensjonister i utlandet
Siste år med nullskatt for pensjonister i utlandet
Skrevet av Administrator   
Friday 13. April 2007

Image

NULLSKATTMODEREN: Uværet rundt Gro Harlem Brundtland har vært massivt, etter at det ble avslørt at den tidligere statsministeren ikke betalte en krone i skatt fra Frankrike, men likevel benyttet norske helsetjenester. Nå skjerpes reglene.

Fra neste år skal det ikke lenger være mulig å bo i utlandet og motta norsk pensjon uten å betale skatt. Alle skal betale minst 15 prosent.

Finansdepartementet sendte like før jul ut et forslag til endring i skatteloven for å tette hullet som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, og mange andre, har benyttet seg av.

Reglene er utformet slik at ingen skal bli utsatt for dobbeltbeskatning. Pensjonister som bor i land der de må betale skatt av sin norske pensjon, skal få trukket fra den skatten som allerede er betalt her.

- I de tilfeller der de i dag betaler mindre enn 15 prosent i skatt, vil de få en merskatt tilsvarende differansen, sier ekspedisjonssjef Odd Hengsle i seksjon for skatteavtaler og internasjonale skattespørsmål.

Hengsle opplyser at målet er å få lovendringen vedtatt i Stortinget i år, med iverksetting fra 1. januar 2009.

15 prosent flat skatt
- Hvis forslaget blir vedtatt, vil en konsekvens bli at alle som skattemessig har bosatt seg i utlandet, men mottar pensjon fra Norge, automatisk blir trukket 15 prosent i såkalt kildeskatt. Det vil skje som et lovpålegg til pensjonskasser og andre instanser som utbetaler pensjonene, sier Hengsle.

Denne kildeskatten vil være en bruttoskatt, fra første krone. En pensjonist bosatt i Frankrike med 300.000 kroner i pensjon fra Norge, vil altså bare få utbetalt 255.000 kroner.

Minstepensjonister slipper
Hengsle presiserer at det i forslaget er bygget inn særregler for norske pensjonister som har bosatt seg i et annet EØS-land. De kan i stedet for kildeskatt be om å få bli skattlagt på linje med personer bosatt i Norge.

- Det betyr at minstepensjonister med liten formue, som ikke ville fått skatt i Norge, skal kunne unngå skatt også selv om de har flyttet til et EØS-land, sier Hengsle.

Norge i dag skatteavtaler med en rekke land som bestemmer hvordan norske pensjonister i utlandet skal beskattes. Ren bostedsbeskatning gjelder for eksempel i avtalen med Spania, dit mange norske pensjonister har emigrert.

Tilsvarende gjelder også i avtalene med for eksempel Pakistan og Thailand. Nordmenn i disse landene må altså betale skatt for sine pensjoner der. Så lenge nåværende skatteavtaler gjelder, har Norge fraskrevet seg retten til å innkreve skatt i disse landene, og den nye kildeskatten vil ikke gjelde borgere som har emigrert dit.

Gunstige USA-pensjoner
Noen avtaler gir Norge som kildestat eksklusiv rett til å skattlegge pensjoner. Andre avtaler gir blandede løsninger, enten ved at retten til å skattlegge deles mellom landene eller at det gjelder ulike regler for ulike typer pensjoner.

Det er for eksempel tilfelle i avtalen med Frankrike, som tilsier bostedsbeskatning, men der offentlige pensjoner og ytelser fra folketrygden etter avtalen skal skattlegges i Norge. Men fordi Norge ikke til nå har kunnet skattlegge pensjonister som har emigrert, har disse til nå sluppet skatt.

Avtalene gir tilsvarende gunstige ordninger for pensjonister bosatt i USA. Også personer med offentlige tjenestepensjoner som har emigrert til Italia eller Polen, er nullskattytere. Men skatteavtalene med alle disse landene er nå under revisjon.

Strengere emigrasjonskrav
I 2004 kom det strengere krav for dem som vil emigrere skattemessig fra Norge. Blant annet kan man ikke eie bolig i Norge på emigrasjonstidspunktet og i de neste tre år. Dette må dokumenteres hvert år. Heller ikke kan man oppholde seg mer enn 61 dager i Norge i de tre nærmeste årene etter emigrasjon.

Når de tre årene er gått, kan man fritt kjøpe seg bolig i Norge. Men etter dette tidspunktet kan man maksimum oppholde seg 183 dager i Norge i en tolvmåneders periode, eller 270 dager totalt i en treårsperiode.Del denne artikkelen på:
Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Yahoo!
Sist oppdatert ( Sunday 20. January 2008 )